Hyppää sisältöön
klimatskåpskalibrering sääkaapin kalibrointi test chamber calibration

Sääkaappien kalibrointi

Sääkaapit ovat suhteellisen arvokkaita testauslaitteita, joten on erittäin tärkeää, että varmistutaan siitä, että ne toimivat valmistajien antamien suorituskykyspeksien mukaan takuuajan jälkeenkin. Tällaisia suorituskykyspeksejä ovat mm. sääkaapin:

 • Lämpötila-alue
 • Lämpötilan muutosnopeus
 • Lämpötilan vaihtelu ajassa
 • Lämpötilan homogeenisuus testitilassa
 • Säädettävä kosteusalue (mikäli löytyy sääkaapista)
 • Kosteusalueen vaihtelu ajassa (mikäli löytyy sääkaapista)

Kalibrointitavalla on väliä

Sääkaappien kalibroinneissa kalibrointiprosessi (tapa miten kalibrointi tehdään) voi helposti olla suurin epävarmuuskomponentti kokonaisepävarmuudessa. Me teemme sääkaappikalibrointimme DKD-R 5-7-kalibrointistandardin mukaisesti, jossa mittaamme ja määritämme seuraavat kohdat:

 • Sääkaapin ja kalibrointi-/referenssilaitteen mittaustulosten eron määrittäminen
 • Mittauspaikan lämpötilan ajallisen vaihtelun määrittäminen
 • Mittauspaikan lämpötilan epähomogeenisuuden määrittäminen
 • Sääkaapin sisäpintojen säteilyvaikutuksen määrittäminen

Voimme myös suorittaa sääkaapin lämpötilan muutosnopeuden suorituskykytestin IEC 60068-3-5-standardin mukaisesti.

Varmasti luotettava kalibrointi

Sääkaappien lämpötilakalibrointi tapahtuu aina asiakkaamme käyttämien lämpötila-alueiden mukaan vähintään kolmesta (mieluiten viidestä) lämpötilapisteestä niin, että yksi piste on asiakkaan alin käyttämä lämpötila, yksi korkein lämpötila ja yksi (kolme) siltä väliltä. Vain näin asiakas voi olla varma, että sääkaappi mittaa, säätää ja näyttää oikeat lämpötila-arvot asiakkaan testien aikana.

Asiakas voi myös valita, tehdäänkö kalibrointi joko DKD-R 5-7 menetelmän C mukaisesti, jolloin referenssilämpötila-anturi on sijoitettu keskelle sääkaapin testitilaa, tai menetelmän A mukaisesti, jolloin lämpötila-antureita sijoitetaan lisäksi myös jokaiseen sääkaapin testitilan nurkkaan.

Suhteellisen kosteuden kalibrointi tehdään yhdellä kosteusarvolla ja mitataan keskeltä sääkaappia. Mikäli sääkaapissa on psykrometri kosteuden mittaamiseen/säätämiseen, otamme – omana kalibrointistandardin ulkopuoleisena toimenpiteenä – märkälämpötila-anturista “kosteussukan” pois lämpötilakalibroinnin aikana, jolloin voimme varmistua siitä, että sekä märkä- ja kuivalämpötila-anturi näyttävät saman lämpötila-arvon ennen varsinaista kosteuskalibrointia.

Akkreditointi ja jäljitettävyys

Kalibrointitoimintamme on myös aineenkoestuskoneiden, kovuusmittarien ja iskuvasaratesterien osalta Finaksen akkreditoima kalibrointilaboratorio ja tunnuksemme on K063.Finaksen akkreditoima kalibrointilaboratorio ja tunnuksemme on K063.

Sääkaappien kalibrointien yhteydessä teemme asiakkaan halutessa myös sääkaapin läkisääteisen vuototarkastuksen, mikäli sääkaappi sisältää kylmäaineita, joiden lämmitysvaikutus on yli 5000 CO2e.

Lue myös: BLOGI: Osa 1 – Mitä sääkaapin kalibroinnissa tulee ottaa huomioon?

Lue myös: BLOGI: Osa 2 – Sääkaapin kalibrointi – miten se oikeasti tulisi tehdä? Miten valita hyvä kalibroija?

Lisää sääkaappien kalibrointistandardeista ja -menetelmistä täällä: EURAMET Calibration Guide No. 20 (pdf) >

Sääkaapit tarvitsevat myös asiantuntevaa huoltoa, lisää huoltopalveluistamme täällä >


Saat kalibrointitarjouksen nopeasti ja kätevästi tämän lomakkeen avulla.  sääkaapin kalibrointi

  sales@kvalitest.com