Hyppää sisältöön
pakkausten pudotustesteri drop tester

BLOGI: Kuka hyötyy pudotustestauksesta? Mikä on pudotustestauksen täsmätyökalu?

Verkkoliiketoiminnan hurjan kasvun myötä pakettilogistiikka on lisääntynyt merkittävästi, mikä on aiheuttanut haasteita ja vaatimuksia myös pakkauksille. Niihin voi onneksi varautua ennakolta pakkaustestauksella, jonka menetelmistä pudotustestaus on käytetyin.

Pudotustestauksella voidaan toistettavasti testata, miten pakkaus kestää pudotuksen pudotustesterin alustalle eri pudotuskorkeuksista ja -kulmista. Pudotustestauksella voidaan myös testata ja varmistaa kuljetuspakkausten kestävyys ja suojaavuus niin kuljetuksen kuin varastoinninkin aikana.

Edellisessä osassa tutustuimme yleisimpiin pudotusvahinkoihin ja siihen, miten niihin voi varautua. Nyt katsomme tarkemmin, milloin testaaminen pitäisi minimissään suorittaa, ja kerromme vinkit testerin hankintaan.

Kuka hyötyy pudotustestauksesta?

Pudotustestaus on yleisin pakkausten testimenetelmä, josta voi olla huomattavaa etua tuotekehitykselle ja laadunvarmistukselle. Se voi myös auttaa tekemään parempia pakkauksiin ja materiaaleihin liittyviä päätöksiä.

Testauksesta hyötyvät niin pakkausten valmistajat kuin pakkausten käyttäjät. Valmistaja voi arvioida turvallisen kuljetuksen edellyttämän pakkaustyypin, ja lähettäjä voi arvioida pakkauksen kykyä suojata tuotetta lähetyksen aikana. Pudotustestaus auttaa vähentämään mahdollisia kuljetusvaaroja ja tuotevaurioiden riskejä sekä lisäämään asiakastyytyväisyyttä. Sillä voidaan dokumentoidusti osoittaa, että pakkaus on testattu kuljetusketjun potentiaalisten vaaratekijöiden varalta.

✅Lyhyesti: testaamalla voi säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä. Ja ehkä hermoja.

pakkausten pudotustestaus

Milloin ja miten pakkauksia tulisi pudotustestata?

Jos pakkausta ei ole koskaan pudotustestattu, on hyödyllistä tehdä se viipymättä.

Pudotustestejä voi suorittaa yksittäisinä testitapahtumina, tai osana standardia tai muuta testiprotokollaa. Suositeltavinta on tehdä pudotustestejä itse joko omassa laboratoriossa tähän tarkoitukseen kehitetyllä kaupallisella pudotustesterillä, tai ostaa testit palveluna pakkaustestaukseen perehtyneeltä testilaboratoriolta.

Pudotustestien tyypeistä käytetyimpiin kuuluu vapaa pudotus, jossa pakkaus pudotetaan testeristä jäykälle pinnalle, tyypillisesti teräslevylle tai betonille. Testissä selvitetään, mitä vaaraa pudotukset voivat aiheuttaa joko pakkaukselle tai sen sisällä olevalle tuotteelle.

Vaikka pakkausten paukuttelu pudotustesteristä onkin jo itsessään hauskaa puuhaa, testin suunnitteluun ja tavoitteiden määrittelyyn kannattaa käyttää aikaa, jotta siitä on oikeaa hyötyä. Sitä saat, mitä testaat.

✅ Yleisesti ottaen testaaminen kannattaa aina, toki, mutta minimissään testaaminen tulee suorittaa aina, kun

a) pakkaus muuttuu tai
b) materiaali muuttuu.

Pudotustesterillä helppoutta ja luotettavuutta

Monet testispesifikaatiot perustuvat siihen, että pakkauksia pudotetaan tai niihin kohdistuu iskuja useaan otteeseen jakeluketjun aikana, mutta useimmat putoamiskorkeudet ovat suhteellisen alhaisia. Tämä tekee testien toteuttamista helppoa ja nopeaa.

Vaikka pudotustesti kuuluukin yksinkertaisimpiin laboratoriossa tehtäviin testeihin, on kuitenkin varmistuttava, että testausolosuhteet ovat toistettavat, hallittavissa ja turvalliset. Tämän varmistamiseen on olemassa hyvä väline: tarkoitusta varten kehitetty täsmätyökalu, pudotustesteri.

Pudotustesterit on suunniteltu niin, että testaaminen on mahdollisimman vaivatonta ja sukkelaa, eikä työaikaa haaskaannu turhiin virittelyihin. Vapautus- ja palautustoimintoihin käytetään sähköä ja paineilmaa. Pakkauksen pudotuspinta on yleisimmein teräslevy, joka on kiinnitetty tukevasti lattiapintaan.

Testereissä pudotuskorkeuden valinta käy helposti, ja korkeutta voidaan säätää hyvinkin tarkasti haluttuun lukemaan. Myös pakkauksen asettaminen pudotusta varten käy kätevästi, eikä vaadi suuria jumppailuja.

🔴 Testerin vapautusmekanismin on toimittava puhtaasti, jotta pakkaus ei pyöri pudotuksen alkaessa ja pakkauksen putoamissuuntaa voidaan ohjata tarkasti. Tämä on edellytys sille, että testit voidaan tehdä toistettavasti ja luottettavasti. Kaupallisissa pudotustestilaitteissa tämä harvoin on ongelma, mutta itse kootuissa pudotustestiviritelmissä se yleensä on, mikä johtaa testitulosten luotettavuuden ja toistettavuuden vääristymiseen antaen virheellistä tietoa pakkauksen suorituskyvystä. Ja kuten tiedämme, väärä tieto johtaa huonoihin päätöksiin, ja sitähän emme halua.

kuljetuspakkaustestaus

Pudotustesteri kuuluu jokaisen testilaboratorion vakiovarusteisiin

Pudotustesterit ovat varsin edullisia testilaitteita, eivätkä ne helppokäyttöisinä vaadi mittavaa koulutusta tai ylläpitoa. Oman pudotustesterin hankinta maksaa itsensä nopeasti takaisin, kun omassa laboratoriossa voi tehdä ja suorittaa testejä lähes loputtomasti.

Huomioitavaa

Jos olet hankkimassa pudotustesteriä, kiinnitä huomiota siihen, löytyykö myyjältä itseltään esittelylaitetta. Miksi?

🔴 Katalogista ostamalla laitehankintaa ei välttämättä kannata tehdä, jollei myyjä ole oikeasti kokenut ja tiedä, mitä myy. Siksi on järkevää tehdä testilaiteostot asiantuntijalta, jotta hankinta menee nappiin ja laitetta voidaan käyttää juuri siihen tarkoitukseen, johon se on hankittu. Laboratorion nurkassa pölyttyvä testilaite ei palvele ketään.

✅ Meillä Kvalitestilla on yhteensä yli 100 vuoden kattava kokemus testilaitteista. Mikäli olet kiinnostunut pudotustestauksen tarjoamista mahdollisuuksista pakkauksen suorituskyvyn parantamisessa, tervetuloa tutustumaan Kvalidrop-pudotustesteriimme!

Voit lukea testereistä lisää täällä.

Teksti:
Taija Jolanki,
ISTA Packaging Dynamics Professional (PDP)
etunimi.sukunimi@kvalitest.com

puh. 020 730 6070

PS. Joko olet ilmoittautunu toukokuiseen Pakkaustestauksen perusteet -koulutuspäiväämme? Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu!

sales@kvalitest.com