Hyppää sisältöön
pudotustestaus drop test

BLOGI: Mistä yleisimmät pakkausten pudotusvahingot johtuvat ja miten niihin voi varautua?

Shokit eli iskut ja pudotukset kuljetusympäristöissä

Shokki on lyhytkestoinen, suhteellisen korkean intensiteetin dynaaminen tapahtuma, jolle on ominaista äkillinen nopeuden muutos. Kun liikkuva asia pysähtyy yhtäkkiä, syntyy shokki. Pakkaukselle se voi olla esimerkiksi pudotus. Ollakseen suorituskykyinen, pakkauksen tulee kestää näitä jakelutiessä siihen kohdistuvia shokkeja. Pudotus- ja iskuvaaroja on kuljetusketjussa kaikkialla. Siksi niiden tunnistaminen sekä kuljetusympäristön tunteminen on hyvin tärkeää.

Kuljetuksen aikainen shokki/isku

Pakkauksia pudotetaan tai niihin kohdistuu iskuja useaan otteeseen jakelun aikana, mutta useimmat putoamiskorkeudet ovat melko alhaisia. Suurin osa pudotuksista tapahtuu pakkauksen käsittelyn aikana, tai ajoneuvoon tai sieltä pois siirrettäessä.

Käsitettelytilanteet altistavat pudotusvaaroille. Käsittely, kuten lajittelu, lastaus- ja purkutilanteet, pinoaminen ja purkaminen, ajoneuvon kuormaus ja pakkausten siirtäminen ajoneuvosta toiseen, sisältävät monia mahdollisia pudotusvaaroja.

pakkaustestaus kuljetustestaus

Mekaaninen käsittely

Pudotuksia voi sattua vahingossa tai ne voivat olla tarkoituksellisia. Ne voivat johtua mm. ihmisen kömpelyydestä tai huolimattomuudesta, liukastumisesta jne. Vahingossa putoamista tapahtuu suhteellisen harvoin, mutta tällöin pudotuskorkeus on usein korkea, ja pudotuksen suunta voi vaihdella törmäyksessä. Kiire on myrkkyä myös pakkauksille: etenkin sesonkiaikoina vahinkopudotukset lisääntyvät, kun lähetysvolyymit kasvavat ja henkilöstö joutuu venymään tavanomaisen toimintakapasiteettinsa ulkopuolelle. Joskus pakkauksen kohtaama shokki johtuu asianmukaisten käsittelylaitteiden tai -tilojen puuttumisesta.

Tehokkuusajatus altistaa pudotuksille

Yleisimmin pudotukset eivät siis ole huolimattomuuden vaan tehokkuuden tuotos: on helpompaa ja tehokkaampaa pudottaa, potkaista tai heittää pakkaus paikoilleen kuin laittaa se sinne hitaammin ja varovaisemmin. Tästä johtuen pakkauksia pudotetaan usein matalalta osana arkista toimintaa. Heitettäessä paketti voi kulkea pitkän matkan nettovaikutuksen ollessa pudotuksen lopussa. Nämä tapahtumat voivat olla vahingollista sekä pakkaukselle että sen sisällä olevalle tuotteelle. Lisäksi pinta, jota vasten pakkaus putoaa tai iskeytyy, vaikuttaa tuotteeseen kohdistuvan iskun voimakkuuteen. Paketteja pudotetaan myös rutiininomaisesti muiden pakettien päälle. Näille käsittelyiskuille on tyypillisestä lyhytkestoisuus ja suuri kiihtyvyys.

Aika ikäviä skenaarioita. Miten näihin voi varautua tai miten vaurioilta voi suojautua?

✅ Testaamalla. Pudotustestaus on tehokas tapa arvioida pakkauksia.

Pudotustestilaitteilla edullista ja järkevää testaamista

Pudotustesti on yleisin ja suosituin käytetty pakkausten kuljetusvalidointitesti. Pudotustesteri on tuttu näky monissa testilaboratorioissa, sillä testit ovat suhteellisen yksinkertaisia suorittaa, niillä voidaan saada huomattavia hyötyjä.

Pudotustesterit ovat myös varsin edullisia testilaitteita, ne ovat helppokäyttöisiä eivätkä vaadi mittavaa koulutusta tai ylläpitoa. Omaksi hankittu pudotustesteri maksaa itsensä todella nopeasti takaisin, ja omassa laboratoriossa voi suorittaa ja toistaa testejä lähes loputtomasti. Tässä voi hyödyntää omia menetelmiä ja valmiita testistandardeja, esimerkiksi ISTA-menetelmiä, joissa on useita vaihtoehtoisia tapoja tuottaa iskuja.

pudotustestaus drop test

Toistettavuus, luotettavuus ja oikea tieto

Toistettavuuden ympärille rakentuu kaikki kehitystyö. Jos testaaminen ei ole toistettavaa, se ei myöskään ole vertailukelpoista. Ja kuten tiedämme, data on voimaa. Tämän vuoksi vertailukelpoinen ja validi pudotusdata kannattaa hankkia sitä varten kehitetyllä pudotustesterillä.

Miksi ei käsivaralta tapahtuva pudottaminen sovi? Tällaiset testit eivät yleensä ole riittävän tarkkoja, hallittavia tai toistettavia. Niiden pystyttäminen on aikaa vievää ja altista epätarkkuuksille. Teippi- ja naruviritysten sijaan kannattaa valita tätä tarkoitusta varten kehitetty pudotusmekanismi, joka yleisimmin on pudotustesteri. Testerin mekanismi tekee pakkauksen suunnan ohjaamisesta helppoa ja toistettavaa. Pudotusalusta heilahtaa supernopeasti pois alta, jolloin paketti putoaa vapaasti testialustalle. Pudotuksen suunta (esimerkiksi pakkauksen kulma, reuna tai sivu) määritellään yleensä testistandardeissa.

Vapaasti pudottavia testereitä käytetään pienten ja keskikokoisten pakkausten testaamiseen. Pakkaukset testataan pudottamalla paketti vapaasti kovalle alustalle, useimmiten teräslevylle. Ne voidaan pudottaa myös toisen pakkauksen päälle tai jonkin esineen, kuten puupalikan, päälle.

HUOMIOITAVAA

✅ Pakkauksia standardien mukaisesti testaamalla ei toki voida välttyä kaikilta kuljetuksenaikaisilta vastuilta, mutta sillä saa hyvän aseman mahdollisissa ristiriitatilanteissa, kun pystyy osoittamaan, että pakkaus on testattu kuljetusketjun potentiaalisten vaaratekijöiden varalta. Tieto on valttia ja testaaminen kannattaa aina.

Seuraavassa osassa katsotaan tarkemmin mm. pudotustestin teknisiin tietoihin ja siihen, milloin testaaminen pitäisi minimissään suorittaa.

Pakkausten pudotustestereihin voit tutustua täällä.

Teksti:
Taija Jolanki,
ISTA Packaging Dynamics Professional (PDP)
etunimi.sukunimi@kvalitest.com

Haluatko lisätietoa kuljetuspakkaustestauksesta?

Soita meille puh. 020 730 6070 tai lähetä lomake:

    sales@kvalitest.com