Hyppää sisältöön
väsytystesteri utmattningsprovare fatigue testing machine

Nyt meiltä löytyy myös pienempiä pneumaattisia väsytystestereitä aina 4 kN:iin asti

Pneumaattinen väsytystesteri soveltuu erityisesti sellaisten materiaalien ja komponenttien väsymistestaukseen, jotka eivät vaadi suuria voimia kuten esimerkiksi:

  • Elektroniikan komponentit: Elektroniikan komponentit, kuten piirilevyjen liitokset, kytkimet ja liittimet, voivat vaatia väsymistestausta varmistaakseen niiden pitkäikäisyyden ja luotettavuuden toistuvassa käytössä. Pieni voima on usein riittävä näille herkille komponenteille.
  • Biomekaaniset sovellukset: Biomekaanisten materiaalien, kuten luun korvikkeiden, implanttien ja muiden lääketieteellisten laitteiden, testaus voi hyötyä pienitehoisesta väsymystesteristä. Näissä sovelluksissa tarvitaan tarkkaa voiman hallintaa jäljitelläkseen ihmiskehon sisäisiä olosuhteita.
  • Kevyet rakennusmateriaalit: Kevyempien rakennusmateriaalien, kuten komposiittien, muovien ja kevytmetallien, kuten alumiinin, väsymistestaus. Nämä materiaalit ovat yleisiä auto-, ilmailu- ja kuljetusteollisuudessa, ja niiden väsymisominaisuuksien ymmärtäminen on kriittistä.
  • Kevyet mekaaniset komponentit: Pienet jouset, ruuvit, pultit ja muut kiinnityselementit, jotka ovat kriittisiä monenlaisissa koneissa ja laitteissa. Väsymistestaus auttaa määrittämään niiden käyttöiän ja luotettavuuden toistuvassa kuormituksessa.
  • Laadunvalvonta ja laatutakuu: Monissa tuotantoprosesseissa väsymistestaus on osa laadunvalvontaa, varmistaen, että valmistetut osat täyttävät tiukat kestävyysvaatimukset. Pneumaattinen väsytystesteri on hyödyllinen työkalu jatkuvaan laadunseurantaan ja tuotetestaukseen.
  • Tutkimus ja kehitys: Uusien materiaalien, kuten polymeerien, komposiittien ja nanomateriaalien, kehittäminen vaatii perusteellista testausta, mukaan lukien väsymistestaus. Pneumaattinen tester voi tarjota tarvittavan tarkkuuden ja toistettavuuden näissä sovelluksissa.
  • Koulutus ja opetus: Akateemisissa laitoksissa ja koulutuskeskuksissa, joissa opiskelijat oppivat materiaalitieteestä ja insinööritieteestä, pneumaattinen väsytystesteri voi olla arvokas opetusväline. Sen avulla voidaan havainnollistaa materiaalien väsymisominaisuuksia ja testausmenetelmiä.

Pneumaattinen väsytystesteri on monipuolinen työkalu, joka soveltuu moniin sovelluksiin, missä ei tarvita suuria kuormituksia. Sen tarkkuus, puhtaus ja yksinkertaisuus tekevät siitä sopivan valinnan monille teollisuudenaloille ja tutkimuskohteille.

Lisätietoa LITEMin pneumaattisista väsytystestereistä täällä >


Haluatko lisätietoja?
Soita meille puh. 020 730 6070!
Voit myös ottaa yhteyttä kätevästi tämän lomakkeen avulla:

    sales@kvalitest.com