Hyppää sisältöön
kvalitest 17025

Miksi on parempi käyttää ISO/IEC 17025 -akkreditoitua kalibrointipalvelua?

ISO/IEC 17025 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee yleiset vaatimukset testaus- ja kalibrointilaboratorioille. Akkreditointi ISO/IEC 17025 -standardin mukaiselle kalibrointipalvelulle tarkoittaa, että kyseinen laboratorio on käynyt läpi tarkastusprosessin, jossa sen pätevyys, pätevyysalue ja toimintajärjestelmä on arvioitu ulkopuolisen akkreditointielimen toimesta. ISO/IEC 17025 -akkreditointi tarjoaa useita etuja ja parannuksia kalibrointipalvelun laadun ja luotettavuuden kannalta.

On useita syitä, miksi on parempi käyttää ISO/IEC 17025 -akkreditoitua kalibrointipalvelua:

1. Luotettavuus ja pätevyys: ISO/IEC 17025 -akkreditointi edellyttää laboratorion pätevyyden ja teknisen osaamisen arviointia. Akkreditoinnin saaminen vaatii perusteellista tarkastusta, ja se osoittaa, että laboratorio täyttää tiukat kansainväliset standardit. Akkreditoitu laboratorio on sitoutunut laatuun, tarkkuuteen ja jäljitettävyyteen.

2. Toimintajärjestelmän laatu: ISO/IEC 17025 -standardi sisältää vaatimuksia laboratorion toimintajärjestelmän laadunvarmistukselle. Laboratorion on noudatettava tiukkoja prosesseja, dokumentaatiota ja laadunhallintajärjestelmiä varmistaakseen tulosten tarkkuuden ja jäljitettävyyden. Tämä auttaa vähentämään virheiden riskiä ja varmistamaan luotettavat kalibrointitulokset.

3. Jäljitettävyys ja vertailukelpoisuus: Akkreditoitu laboratorio varmistaa, että kalibrointi suoritetaan standardien mukaisesti ja että mittaukset ovat jäljitettävissä kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin. Tämä takaa, että kalibrointitulokset ovat vertailukelpoisia muiden laboratorioiden ja standardien kanssa. Jäljitettävyys on tärkeää luotettavien mittausten varmistamiseksi.

4. Tunnustettavuus: Akkreditointi on ulkopuolisen akkreditointielimen myöntämä tunnustus laboratorion pätevyydestä. Tämä tarkoittaa, että laboratorion toimintaa tarkastellaan objektiivisesti ja riippumattomasti.Tämä lisää laboratorion uskottavuutta ja antaa asiakkaille luottamuksen siitä, että kalibrointitulokset ovat päteviä ja luotettavia.

5. Sopivuus sertifiointivaatimuksiin: Monilla toimialoilla ja erityisesti sertifiointia vaativilla aloilla, kuten lääketieteen parissa tai ilmailuteollisuudessa, saattaa olla vaatimuksia käyttää akkreditoituja kalibrointipalveluja. Akkreditoitu laboratorio voi auttaa yritystä täyttämään sertifiointivaatimukset. ISO/IEC 17025 -akkreditoitu laboratorio voi auttaa yrityksiä täyttämään nämä sertifiointivaatimukset ja varmistamaan, että kalibroinnit suoritetaan standardien mukaisesti.

On kuitenkin tärkeää huomata, että akkreditointi ei yksin takaa täydellistä virheettömyyttä. Vaikka akkreditoitu laboratorio tarjoaa lisävarmuutta kalibroinnin laadusta, on edelleen tärkeää valita luotettava ja ammattitaitoinen kalibrointipalveluntarjoaja. Lisäksi on huomioitava, että akkreditointi voi vaihdella eri laboratorioiden välillä, joten on hyvä tarkistaa, että kyseinen laboratorio on akkreditoitu kyseiselle kalibrointialueelle, jota tarvitset.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ISO/IEC 17025 -akkreditoitu kalibrointipalvelu tarjoaa luotettavuutta, jäljitettävyyttä ja tunnustettavuutta kalibrointiprosessille. Se auttaa varmistamaan mittalaitteiden tarkkuuden ja täyttämään mahdolliset sertifiointivaatimukset.

Lue täältä lisää kalibrointipalveluistamme >


Haluatko lisätietoja?

Soita meille puh. 020 730 6070 tai ota yhteyttä kätevästi tämän lomakkeen avulla!

    sales@kvalitest.com