Hyppää sisältöön
R472-kylmäaine

Mikäli sääkaappisi käyttää R23-kylmäainetta, sen korvaaminen ACS:n uudella R472-kylmäaineella on ekoteko!

Tutustu R472:een, uuteen ACS-kylmäaineeseen, jolla on kaikkien aikojen alhaisin GWP-arvo. ACS:n sääkaapit, joilla voidaan saavuttaa -70°C:n äärilämpötila, on jatkossa varustettu uudella R472:lla, jolla korvataan vanha R23-kylmäaine. Kyseessä on huomattava ympäristöteko.

Määrätietoisen tuotekehityksen ja kattavan asiantuntijaverkoston kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta Angelantoni Test Technologies on esitellyt uuden ACS R472 -kylmäaineen, jolla on maailmanmarkkinoiden pienin ilmaston lämmittämispotentiaali (GWP). Se pystyy saavuttamaan -70°C:n äärilämpötilan turvallisesti ja jopa paremmalla suorituskyvyllä kuin tähän mennessä käytetty R23-kylmäaine.

Erittäin ekologinen ACS R472 -kylmäaine tuottaa 98 % vähemmän CO2-ekvivalenttitonneja ilmakehään. Sillä on erittäin matala GWP-arvo, ainoastaan 353 (R472A) tai 536 (R472B), kun yleisesti käytetyn R23:n GWP-arvo on valtavat 14800.

R472-kylmäaine on jo saanut sertifikaatin ASHRAE:lta (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), joka on maailman johtava jäähdytysalan sääntely- ja sertifiointiviranomainen. Sen lisäksi, että R472 on markkinoiden, sääkaapeissa käytetettävien, ympäristöystävällisin kylmäaine, se on syttymätön ja myrkytön. Se on myös helposti vaihdettavissa jäähdytysjärjestelmiiin, joissa nykyisin käytetään R23:ta.

Lisää ACS:n, sääkaapeissa käytettävästä, R472-kylmäaineesta löydät täältä »

Testing for a better planet

Taustaa: Eurooppalaisella kasvihuonekaasuasetuksella (1.1.2015) on pyritty suojelemaan ympäristöä, estämään ei-toivottuja ilmastovaikutuksia ja hillitsemään maapallon keskilämpötilan nousua. EU-komissio on täsmentänyt asetusta ja tiekartan seuraava tavoite on vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasujen) päästömäärää 79 %:lla vuoteen 2030 mennessä, ja kokonaisuudessaan päästöjen vähentämistä t 80-95 % vuoteen 2050 mennessä.

Mitä ovat F-kaasut? Fluoratut kaasut tai F-kaasut (HFC, PFC ja SF6) ovat keinotekoisia kemikaaleja, joita käytetään useilla toimialoilla: kylmäaineena teollisuuden jäähdytykseen, ilmastointilaitteissa ja lämpöpumpuissa, sammutusjärjestelmissä sekä aerosolien ja liuottimien ponneaineina.

F-kaasut eivät edistä otsonikerroksen heikentymistä, joten miksi rajata tai kieltää niitä? Vastaus on GWP:ssä (kylmäaineen kasvihuonevaikutus, Global Warming Potential).

Mikä on GWP? GWP on lyhenne globaalista lämpenemispotentiaalista ja se ilmaisee kylmäainekilon kasvihuonevaikutusta verrattuna hiilidioksidiin (CO2). GWP-arvoa käytetään laskettaessa HFC-yhdisteiden ympäristövaikutusta. Kaikille kylmäaineille on määritelty oma GWP-arvo.

Kylmäaineiden GWP-arvo on yleensä erittäin korkea, jopa 23 000 kertaa suurempi kuin CO2. EU-asetuksessa määriteltyjen F-kaasujen käytön vähentäminen pyritään saavuttamaan päästökiintiöjärjestelmän avulla, joka ei suosi korkean GWP-arvon kaasuja.

Mitä eurooppalainen sääntely merkitsee olosuhdetestaustestaussektorille?

Suurimmassa osassa olosuhdetestikaapeista, joilla päästään alle -50° C:n lämpötiloihin, käytetään HFC-yhdisteisiin kuuluvaa F-kaasua. Näiden kylmäainekaasujen GWP-arvo on yleensä paljon asetettua rajaa korkeampi.

Asetuksesta poiketen niiden käyttö on sallittua kiintiöiden kautta vain siksi, että ei ole olemassa – tai pikemminkin ei ole ollut – ilmastoaystävällistä vaihtoehtoa, joka täyttäisi perinteisten HFC-yhdisteiden korvaamiseksi tarvittavat termodynaamiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset. Myös näiden kaasujen käyttöä vähennetään rajusti vuodesta 2030 alkaen.

Ainoa tähän mennessä tunnettu vaihtoehto ULT-jäähdytyksessä (Ultra Low Temperature) perustuu hiilivetyjen käyttöön kylmäaineina. Hiilivedyt ovat erittäin helposti syttyviä, ja vaikka niiden suorituskyky onkin tyydyttävä termodynaamisesta näkökulmasta, niiden käyttöön liittyy merkittäviä turvallisuusrajoituksia, jotka tekevät niistä täysin riittämättömiä keskisuurille ja suurille tehtaille ja toimijoille.

Siksi tarvitaan turvallinen ratkaisu, joka kykenee suojelemaan ympäristöä minimoimalla GWP:n ja yltämällä pian kiellettävien HFC-yhdisteiden suorituskykyyn. Siksi syntyi R472.


Haluatko lisätietoa?

Ota yhteyttä!

Soita meille puh. 020 730 6070!
Voit myös ottaa yhteyttä kätevästi tämän lomakkeen avulla:

    sales@kvalitest.com