Hyppää sisältöön
Koja mittausjärjestelmä

Kojan tuotekehitys- ja testauskeskus R&D Center valitsi Kvalitestin mittausjärjestelmän

Koja Oy toteuttaa laadukkaat ilmastointijärjestelmät laivoihin, puhaltimet teollisuuden prosesseihin sekä ilmankäsittely- ja talotekniikkaratkaisut kiinteistöihin. Konserni palvelee asiakkaitaan yli 80 vuoden kokemuksella – kokeneen osaajan varmuudella.

Koja luo alykästä, innovatiivista teknologiaa tehokkaasti ja turvallisesti. Toimintaa parannetaan jatkuvasti, ympäristön kannalta kestävästi ja hiilijalanjälkeä pienentäen. Vastuullinen perheyritys luo parhaat ratkaisut kaikkiin olosuhteisiin, laitteiden koko elinkaaren ajan.

Kojalla on monipuolinen tuotekehitys- ja testauskeskus Tampereella, jossa he voivat testata omat ilmankäsittelylaitteet ja -järjestelmät jo tuotekehitysvaiheessa todellisissa käyttöolosuhteissa. Tuotekehityskeskus tuo Kojalle erittäin tärkeää tietoa laitteiden- ja järjestelmien toimivuudesta ja ominaisuuksista ja mahdollistaa yhä tehokkaamman kehitystyön vaativissa asiakas- ja tuotekehityshankkeissa.

Monipuolisen mittausjärjestelmän tarve

Koja etsi itselleen mobiilia, joustavaa ja hyvin skaalautuvaa mittausjärjestelmää tuotekehitystilojensa eri testiympäristöjen mittaamiseen ja seurantaan. Mittausjärjestelmän oli oltava helposti siirreltävissä sekä skaalattavissa suurempiakin kanavamääriä varten. Lisäksi sen tuli olla yhteensopiva tuotekehitysympäristön automaatiojärjestelmän kanssa, jotta mitattavaa dataa voidaan hyödyntää mittausolosuhteiden säätämiseen reaaliaikaisesti.

Mittausjärjestelmä Delphin

Parhaiten teknisiä tarpeita vastaava ratkaisu

Kvalitest kartoitti Kojan tarpeet ja lähti yhdessä Kojan tiimin kanssa rakentamaan juuri heitä palvelevaa kokonaisuutta. Sovellukseksi valikoitui Delphin Technogiesin mittalaitteet, joka on yksi Kvalitest Industrialin edustamista mittalaitteista. Delphinin laitteiden tekniset ominaisuudet vastasivat parhaiten Kojan tarpeeseen. Valikoitu laitekokonaisuus mahdollistaa tiedon keräämisen, analysoinnin sekä integroinnin Kojan omaan tuotekehitysjärjestelmään.

Kvalitest oli vahvasti mukana suunnittelemassa mittausjärjestelmäkokonaisuutta. Valikoidun mittalaitekokonaisuuden toimintaa demottiin ensimmäisessä vaiheessa Kvalitestin asiantuntijoiden toimesta Delphin Technologyn mittausohjelmistolla rakennetulla valvomosovelluksella. Tämän avulla asiakas sai selkeän kuvan laitteen ja laitekokonaisuuden toiminnasta. Näin pystyttiin varmistumaan, että määritelty laitekokonaisuus vastasi asiakkaan tarvetta.

Lopputuloksena joustava mittausjärjestelmä

Kojalle toimitettiin yhteensä noin 500 analogista ja digitaalista mittauskanavaa sisältävä mittausjärjestelmä, jota asiakas pystyy mukauttamaan omaan toimintaansa sopivaksi. Toimitettu mittausjärjestelmä mahdollistaa myös uusien kanavamoduulien kytkemisen järjestelmään jälkikäteen. Toimintaa voidaan jatkuvasti kehittää ja skaalata helposti mittauskanavatarpeen lisääntyessä.

Kvalitest Industrial ja Koja ovat edelleen kehittäneet mittausjärjestelmää tiiviissä yhteistyössä myös käyttöönoton jälkeen.

Lue lisää Kojasta »

Haluatko tietää lisää mittausjärjestelmistämme? Ota yhteyttä: 020 730 6070 tai sales@kvalitest.com

sales@kvalitest.com