Hyppää sisältöön
Onko aika kalibroida testilaitteenne?

Testaus- ja mittaustoiminnan tarkkuus ja epävarmuuskerroin – tiedätkö omasi?

I 10.03.2020 I Jokaisella mitattaustoiminnolla ja testaustuloksella on epävarmuuskerroin. Yksikään tulos ei ole absoluuttisesti sitä, mitä laitteen näytöllä lukee tai ohjelmistoon on tallentunut. Se, kuinka monta desimaalia yksittäisessä mittaustuloksessa on, ei takaa tuloksen todellista tarkkuutta lainkaan.

Käytössä voi olla markkinoiden tarkin laite, mutta ulkoiset tekijät voivat heikentää tuloksen todellisen tarkkuuden sen epätarkimmankin laitevaihtoehdon alle.

Mikä mittaustuloksen epävarmuus sitten on ja mistä se koostuu?

Mittausepävarmuus on summa mittausprosessin eri osa-alueiden aiheuttamista mahdollisista epävarmuuksista mittaustulokseen. Se lähtee käytettävien mitta- ja testilaitteiden näyttämän kalibroinnin tarkkuudesta ja päättyy itse testaus- ja mittaustapahtuman toteutusympäristöön sekä tapahtuman toteuttajaan.

Tekijöitä, joista epävarmuuden summa koostuu, voi siis olla esimerkiksi:

  • Mitta- ja testilaitteen näyttämän tarkkuuden epävarmuus
  • Olosuhteiden vaihtelu ja sen vaikutus tulokseen
  • Operaattorin vaikutus tuloksen tarkkuuteen

Listatut asiat voidaan pilkkoa vielä useampaan erilliseen epävarmuustekijään. Monessa tapauksessa suurin vaikuttaja epävarmuuteen syntyy kuitenkin mittaus- ja testausympäristöstä sekä toteuttavasta henkilöstä. Näiden osalta epävarmuustekijöitä ovat esimerksi:

  • Tärinä
  • Lämpötilan vaihtelu
  • Näkökyky

Miten mittausepävarmuus sitten saadaan selville ja voiko sitä pienentää?

Mittausepävarmuus voidaan arvioida käyttämällä mahdollisimman tarkkaa arviota eri epävarmuustekijöiden aiheuttamasta vaihtelusta tulokseen tai se voidaan laskea hyvinkin tarkkaan. Jossain tapauksissa käytetään myös tilastollisia menetelmiä epävarmuuden määritykseen. Mittausepäarmuutta voidaan pienentää ja se kannattaakin pyrkiä minimoimaan mahdollisimman luotettavien tulosten saamiseksi. Isolla epävarmuudella olevalla mittaus- tai testituloksella voidaan pahimmassa tapauksessa säätää esimerkiksi prosessia väärään suuntaan.

Miten sitä sitten pienennetään? Kaikki lähtee eri tekijöiden tunnistamisesta. Tämän jälkeen hallussa on lista eri tekijöitä, joiden vaikutus epävarmuuden suuruuteen arvioidaan parhaan käytössä olevan tiedon perusteella. Monesti useat epävarmuustekijät ovat ainakin minimoitavissa. Kuten aiemmin jo mainittiin, suurimpia vaikuttajia ovat monesti ympäristön aiheuttamat tärinät, olosuhteiden vaikutus laitteeseen tai operaattoriin.

Mitta- tai testilaitteeseen johtava tärinä voi aiheuttaa epävarmuutta tulokseen; tärinän voi aiheuttaa jokin toinen kone laitteen vieressä. Tällöin yhtenä yksinkertaisena mahdollisuutena on vaimentaa värähtelyn lähde tai eristää testi- tai mittalaite värähtelyiltä.

Monessa tapauksessa edelleen operaattori virittää testi- tai mittalaitteen silmämääräisesti. Joidenkin laitteiden osalta itse tuloskin luetaan asteikosta silmämääräisesti. Näissä tapauksissa tilan valaistuksella on iso merkitys toteutettavaan tarkkuuteen.

Lämpötilalla ja varsinkin sen vaihtelulla on vaikutus monessa tapauksessa tulokseen. Jos mittausta tai testausta ei voida suorittaa stabilioduissa olosuhteissa, voidaan epävarmuutta pienentää monessa tapauksessa silti korjaamalla tulosta vallitsevat olosuhteet huomiomalla. Tällöin on kuitenkin syytä tallentaa mittaus- tai testaustapahtuman aikaiset olosuhteet erillisellä mittalaitteella.

Miten toimia, jos yrityksellä on halu selvittää mittausepävarmuuksia ja varsinkin pyrkiä pienentämään niitä?

Ota meihin yhteyttä – meillä on ratkaisuja eri epävarmuustekijöiden selvittämiseen sekä minimoimiseen.

Tarjoamme laitteet värähtelyiden sekä olosuhteiden mittaamiseen ja monitorointiin. Epävarmuutta aiheuttavat tärinät ja värähtelyt vaimennetaan maailman johtavilla BILZ-värähtelyn vaimentimilla, joista löytyy sopiva ratkaisu oli tarpeena tärinälähteen vaimentaminen tai testilaitteen eristäminen.

Bilz tärinänvaimennus

Meiltä saat myös tehokkaat testaus- ja mittausympäristöjen led-valastuisratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaisesti aina yksittäisen työpisteen valaistuksesta lähtien isompiin kokonaisuuksiin. Luotamme mm. saksalaisen Led2Workin laatuvaloihin. Lisäinfoa: kvaliled.fi

Parannetaan siis yhdessä mittaus- ja testaustulostenne tarkkuutta ja luotettavuutta! Keskustelemme mielellämme ratkaisuista epävarmuuksien selvittämiseksi ja pienentämiseksi.

Ota yhteyttä: Pekka Jolanki, puh. 040 552 9800, email: pekka.jolanki(at)kvalitest.com

Voit myös lähettää viestin näppärästi alla olevalla lomakkeella:

Error: Contact form not found.

Kvalitest on kokenut teknologiatoimittaja, joka tarjoaa korkean suorituskyvyn testaus- ja mittauslaitteita sekä -ratkaisuja pohjoismaisen tutkimuksen, teollisen tuotannon ja huoltoliiketoiminnan tarpeisiin. Olemme dynaaminen ja motivoitunut partneri, joka keskittyy luomaan arvoa asiakkaillemme ja maailman johtaville toimittajakumppaneillemme. Blogiteksti: Marko Laurikainen

sales@kvalitest.com