Hyppää sisältöön
materiaalintestaus

Miten staattisia koestuskoneita voidaan hyödyntää teollisuuden moninaisissa tarpeissa?

I 27.11.2019 I Staattiset koestuskoneet, tuttavallisemmin vetokoneet tai materiaalintestauskoneet, on suunniteltu erityisesti veto-, puristus- ja taivutuskokeisiin, sekä leikkaus- ja vääntökoestamiseen.

Koneet soveltuvat laaja-alaisesti eri teollisuuden aloille todella moniin eri käyttötarkoituksiin. Materiaalien (metalli, muovi, kumi, puu, tekstiilit jne) valmistajat hyödyntävät niitä tuotekehityksessä sekä laadunvalvonnassaan, mutta myös erilaisten tuotteiden ja komponenttien valmistajat tuotteidensa eri omainaisuuksien testaamiseen, tutkimiseen sekä laadunvalvontaan.

Erilaisilla kiinnittimillä ja työkaluilla staattinen koestuskone muokkautuu monenlaiseen tarpeeseen muutamassa minuutissa.

Ohjelmistoista löytyvät valmiit standardien mukaiset testausohjelmat, mutta ohjelmistot mahdollistavat myös täysin kustomoitujen testausohjelmien tekemisen vaativiin ja monimutkaisempiinkin tarpeisiinkin. Liittäminen moniin rajapintoihin on mahdollista ja näin raportointi voidaan konfiguroida vastaamaan käyttäjän tarvetta parhaimman mukaan.

Monille tuttu metallin vetokoe, standardin SFS-EN ISO 6892-1 mukaisesti, on siis vain yksi toiminto, johon koestuskoneet on suunniteltu ja johon niitä käytetään. Itse asiassa vain pientä määrää koestuskoneista käytetään tämän tyyppiseen testaamiseen oman kokemuksemme mukaan.

Mitä asiakkaamme ja tuntemamme yritykset Pohjoismaissa testaavat?

Lista on melkeimpä loputon ja vain mielikuvitus on rajana. Valitettavan usein törmäämmekin tilanteeseen, jossa yritys ei ole osannut ajatella koestuskoneen tarjoamia mahdollisuuksia tarpeeksi laajasti ja on jäänyt pimentoon koestuskoneiden tuotekehitykselle tai laadunvalvonnalle tarjoamien mahdollisuuksien osalta.

Listasin alle muutamia esimerkkejä perustuen kokemukseemme:

Puhkaisu-, puristus- ja painotestaus
 • Millä voimalla piikki tai jokin muu esine läpäisee tuotteen tai sen osan, esimerkiksi viilto-/pistosuojattu tekstiili, näytön lasi, kotelon kansi tai muu vastaava.
 • Paljonko vaaditaan voimaa, että tuote tai sen osa puristuu kasaan, esimerkiksi putki tai eriste.
 • Kuinka paljon voimaa vaaditaan painikkeen, katkaisimen tai muun kytkimen aktivoimiseen.
Puhkaisu-, puristus- ja painotestaus
Veto-, leikkaus- ja repeytymätestaus
 • Millä voimalla materiaali tai tuotteen osa katkeaa, irtoaa tai kuinka paljon
  se venyy kohdistetun voiman ansiosta.
 • Yhteen liitettyjen osien irtileikkautumiseen tarvittava voima, tai millä voimalla materiaali repeytyy kohdistamalla vetosuuntainen voima siihen vaihtelevissa kulmissa.
 • Erilaisten kiinnitysmekanismien pitokyky, teippien irtoaminen, liiman kestävyys tms.
 • Kuinka paljon vaaditaan vetovoimaa avaamaan tuotteen lukitusmekanismi.
Veto-, leikkaus-, repeytymätestaus

Katso tästä lyhyt video ruokapakkauksen kannen vetokestävyyden testaamisesta:

Taivutus-, vääntö- ja kitkatestaus
 • Vastaako suksen taipuma määriteltyä painoa.
 • Millä voimalla 3D-tulostettu rakenne taipuu. Voima voidaan muuttaa vääntömomentiksi, jolloin voidaan tutkia kierteen aukeamiseen tai esimerkiksi lukon sulkemiseen vaadittua vääntömomenttia. Muovikalvojen tai esimerkiksi erilaisten pinnoitteiden kitka voidaan mitata koestuskoneella.
taivutustestaus

Käyttökohteita ja toteutettavia testausmenetelmiä on lukuisia

Yllä vain osa mahdollisuuksista, joita koestuskoneilla voidaan tehdä. Koestuskoneet jaotellaan ja useasti myös nimetään koneen maksimivoiman mukaan. Koneet voidaan kuitenkin varustaa myös pienemmillä voima-antureilla ja näin ollen yhdellä laitteella voidaan tehdä myös erittäin herkkiäkin voimatestejä, joiden vaatimuksiin isomman voima-anturin herkkyys ei välttämättä ole optimaalisin.

Toinen huomioon otettava seikka koneen valinnassa voimamittauksen suorituskyvyn lisäksi on laitteen liikkeen suorituskyky, onko jotain erityisvaatimuksia liikenopeudelle tai liikkeen paikoitustarkkuudelle.

Lisäksi on hyvä huomioida koneen työtilan ja liikematkan riittävyys testattavien materiaalien ominaisuuksien tai komponenttien ja tuotteiden koon mukaan.

Katso lisää videolta:

Kvalitest Industrialin tarjonnasta löydät koestuskoneet muutamista newtoneista (N) useamman tuhannen kilonewtonin (kN) koestuskoneisiin lisävarusteineen. Lisävarusteista on hyvä mainita lukuisien erilaisten kiinnittimien ja työkalujen lisäksi venymämittarit, erilaiset suojat sekä koestuskoneen yhteyteen integroitavat lämpöuunit ja olosuhdekaapit.

Kvalitestin vankka kokemus koestuskoneista ja testaamisesta on asiakkaidemme käytössä sopivan laitteen määrittelystä lähtien käytössä olevien laitteiden koko elinkaaren ajan.

Haluamme kehittää jatkuvasti asiakkaidemme osaamisen lisäksi myös omaa osaamistamme, ja uskomme sen tapahtuvan parhaiten kommunikoidessamme aktiivisesti asiakkaidemme – niin nykyisten kuin potentiaalistenkin – kanssa. Tarjoamme osaamistamme laitekoulutuksien ja testauskonsultointien muodossa sekä tarjoamalla koestuskoneiden kalibrointipalvelua asiakkaidemme tiloissa.

Omalla koestuslaitekapasiteetillamme tarjoamme uusille ja toki myös olemassa oleville koestuslaitekäyttäjille mahdollisuuden tutustua koestuslaitteen toimintoihin ja mahdollisuuksiin.

Herättikö juttu mielenkiintoa? Voisiko koestuskone tuoda lisäarvoa teidän yrityksenne laadunvarmennukseen ja tuotekehitykseen? Esittelen mielelläni lisää koestuskoneiden ominaisuuksia ja niiden tarjoamia koestusmahdollisuuksia.

Ota yhteyttä: Pekka Jolanki, puh. 040 552 9800, email: pekka.jolanki(at)kvalitest.com.

Voit myös ottaa yhteyttä näppärästi alla olevalla lomakkeella:

  sales@kvalitest.com