Hyppää sisältöön
kvalitest industrial työpaja

Maailma muuttuu – onko tuotteesi toimintakyvyn varmistus ajan tasalla?

I 21.10.2020 I Tuotteet ja rakenteet altistuvat erilaisille kuormituksille käyttöympäristössään, jotka niiden tulee kestää tai joilta ne tulee suojata niiden elinkaarensa ajaksi. Nämä tuotteiden kohtaamat kuormitukset ovat muuttuneet vuosien saatossa ja muuttuvat edelleen esimerkiksi ilmaston muutoksen, tieverkoston kunnon ja tekniikan kehittymisen johdosta, mutta ennen kaikkea tuotteen loppukäyttäjien laatutietoisuuden sekä vaatimusten kehittyessä. Pääasiallisesti testausparametrien ajantasaisuudesta pitää toki huolen aika-ajoin päivittyvä standardointi.

Useassa tapauksessa yritysten tapaa kuitenkin soveltavan standardeja ja käyttävän itse kehittämiään menetelmiä sekä parametrejä perustuen tarkemmin todellisiin oman tuotteen kohtaamiin rasituksiin. Juuri nämä itse määritellyt parametrit olisi syytä validoida aika-ajoin tai ainakin huomioida milloin ne on määritelty, jotta voidaan olla varmoja, että ne vastaavat nykyhetken rasituksia ja asiakkaiden odotuksia.

Vastaavatko teidän yrityksenne testaus- ja mittausmenetelmät sekä vaatimukset nykypäivän olosuhderasituksia tai loppukäyttäjien todellisia vaatimuksia? Tai voisiko menetelmiä kehittämällä tehdä testaus- ja mittaustoiminnasta tehokkaampaa?

Tarjoamme asiantuntijuutemme avuksenne maksutta!

Olemme Pohjoismaiden johtava olosuhde- ja mekaanisen testaamisen sekä mittaamisen asiantuntija, palveluntarjoaja ja laitetoimittaja, ja tarjoamme teille nyt mielenkiintoisen, räätälöitävissä olevan lyhyen virtuaalisen työpajan yritysten suunnittelu-, tuotekehitys-, kunnon- tai laadunvalvontatiimeille oman toiminnan kehittämisen tueksi.

Työpajassa käydään läpi yrityksen tuotteiden käyttöympäristöjen aiheuttamat yleisimmät kuormitukset, minkälaisilla laitteilla ja kuinka näitä tunnistettuja kuormituksia voidaan simuloida toistettavasti laboratorioympäristöissä, tai kuinka todellisia kuormituksia voidaan mitata käyttöympäristöistä. Siis asioita, joita jokaisen yrityksen olisi syytä käydä läpi aika-ajoin.

Työpajan sisältöä voidaan myös spesifioida yrityksen tuotteen tai mielenkiinnon mukaisesti koskemaan yksinomaan testaamista tai vastaavasti teollisuuden mittaamista, sisällön ollessa esimerkiksi mittalaite- sekä anturiteknologioihin painotettu. Henkilöstöllämme on pitkä ja monipuolinen kokemus testaamisesta ja mittaamisesta. Lisäksi erittäin laaja päämiesverkostomme takaa maailmanlaajuisen ja ajantasaisen näkemyksen testaus- ja mittaustoimintaan.

Räätälöitävissä oleva työpajamme sopii loistavasti yrityksen tai tiimin kehityspäivän avaajaksi tai henkilöstön osaamisenkehittymisen tueksi. Työpaja pidetään virtuaalisesti verkkoneuvottelutyökaluja hyödyntäen. Työpaja on mahdollista järjestää viranomaisohjeistukset COVID-19 -tilanteen huomioiden myös Kvalitest Industrialin Test Centerissä, jolloin osallistujilla on mahdollisuus päästä tutustumaan mittaus- ja testauslaitteisiin sekä laiteuutuuksiin fyysisesti.

Testaus- ja mittausterveisin
Kvalitest Industrial Oy
puh. 020 730 6070

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä kätevästi tämän lomakkeen avulla:

    sales@kvalitest.com