Hyppää sisältöön
sääkaapin kalibrointi

BLOGI: Sääkaapin kalibrointi – miten se oikeasti tulisi tehdä? Miten valita hyvä kalibroija? Osa 2.

Edellisessä blogikirjoituksessa kävimme läpi sitä, miksi sääkaappeja kannattaa kalibroida säännöllisesti. Sääkaapithan ovat suhteellisen arvokkaita testauslaitteita, joilla pitää pystyä tekemään ensiluokkaisia ja luotettavia olosuhdetestejä. Siksi on supertärkeää varmistua siitä, että ne toimivat valmistajien antamien speksien mukaan takuuajan jälkeenkin.

Tällaisia suorituskykyspeksejä ovat mm. sääkaapin:

  • Lämpötila-alue
  • Lämpötilan muutosnopeus
  • Lämpötilan vaihtelu ajassa
  • Lämpötilan homogeenisuus testitilassa
  • Säädettävä kosteusalue ja kosteusalueen vaihtelu ajassa (mikäli nämä ominaisuudet löytyvät sääkaapista)

On syytä huomioida, että sääkaappien kalibroinneissa itse kalibrointiprosessi, eli tapa miten kalibrointi tehdään, voi helposti olla suurin epävarmuuskomponentti kokonaisepävarmuudessa. Tämä on kriittistä, kun valitsee palveluntarjoajaa; markkinoilta löytyy monenlaista mittarinheiluttajaa, eikä kaikkien ammattitaito ole samalla viivalla.

sääkaapin kalibrointi

Me Kvalitestilla teemme sääkaappikalibrointimme DKD-R 5-7-kalibrointistandardin mukaisesti. Mittaamme ja määritämme seuraavat kohdat:

  • Sääkaapin ja kalibrointi-/referenssilaitteen mittaustulosten eron määrittäminen
  • Mittauspaikan lämpötilan ajallisen vaihtelun määrittäminen
  • Mittauspaikan lämpötilan epähomogeenisuuden määrittäminen
  • Sääkaapin sisäpintojen säteilyvaikutuksen määrittäminen

Voimme myös suorittaa sääkaapin lämpötilan muutosnopeuden suorituskykytestin IEC 60068-3-5-standardin mukaisesti.

Varmasti oikeat lämpötila-arvot

Sääkaappien lämpötilakalibrointi tapahtuu aina asiakkaamme käyttämien lämpötila-alueiden mukaan vähintään kolmesta lämpötilapisteestä niin, että yksi piste on asiakkaan alin käyttämä lämpötila, yksi korkein lämpötila ja yksi siltä väliltä. Vain näin asiakas voi olla varma, että sääkaappi säätää ja näyttää oikeat lämpötila-arvot testien aikana.

Asiakas voi myös valita, tehdäänkö kalibrointi DKD-R 5-7 menetelmän C mukaisesti, jolloin referenssilämpötila-anturi on sijoitettu keskelle sääkaapin testitilaa. Toinen vaihtoehto on valita menetelmä A, jolloin lämpötila-antureita sijoitetaan lisäksi myös jokaiseen sääkaapin testitilan nurkkaan.

Suhteellisen kosteuden kalibrointi tehdään yhdellä kosteusarvolla ja mitataan keskeltä sääkaappia. Mikäli sääkaapissa on psykrometri kosteuden mittaamiseen/säätämiseen, otamme – omana kalibrointistandardin ulkopuoleisena toimenpiteenä – märkälämpötila-anturista “kosteussukan” pois lämpötilakalibroinnin aikana. Näin voimme varmistua siitä, että sekä märkä- ja kuivalämpötila-anturi näyttävät saman lämpötila-arvon ennen varsinaista kosteuskalibrointia.

sääkaapin kalibrointi

Kun sääkaapin kalibrointi tulee ajankohtaiseksi, mitä pitää huomioida palveluntarjoajaa valitessa?

Kuten todettua, sääkaapista kannattaa huolehtia hyvin, jotta sillä voidaan suorittaa laadukkaita olosuhdetestejä. Siksi kalibroijalla on väliä!

Laadukkaan kalibrointipalvelun takaamiseksi kalibrointiin tulee sisältyä seuraavat asiat:

1. TARKAT MITTAUKSET
On turhaa edes kalibroida sääkaappia, jos ei voi olla varma, että tulokset ovat tarkkoja ja luotettavia. Palveluntarjoajaa valittaessa on viisasta valita ammattilainen, jonka osaamisesta ja laadusta on oikeasti näyttöä. Mittaustarkkuus on avain laadukkaaseen kalibrointiin, ja tässä kohtaa kohtaa kannattaa olla valppaana.

2. MITTAUSEPÄVARMUUS
Kannattaa valita sellainen palveluntarjoaja, joka laskee sääkaapin mittausepävarmuussuhteen. Kun tiedät tarkalleen, mikä sääkaappisi epävarmuussuhde on, voit saada tarkempia mittaustuloksia. Se auttaa myös määrittämään, milloin sääkaappisi kalibrointi alkaa taas olla ajankohtaista.

3. MITTAUSTEN JA KALIBROINTIEN JÄLJITTÄVYYS
Jäljitettävyyttä pidetään usein itsestäänselvyytenä, ja se onkin yksi tärkeimmistä avaimista luotettavaan kalibrointiin. Kun mittaukset ja kalibroinnit ovat jäljitettävissä, se tarkoittaa, että ne voidaan jäljittää kansainvälisiin standardeihin.

4. KALIBROINTITODISTUS
Laadukkaasta sääkaapin kalibrointipalvelusta saat kalibrointitodistuksen. Se sisältää kalibrointia koskevat tiedot ja toimii todisteena siitä, että sääkaappisi on kalibroitu.

sääkaapin kalibrointi

Kokeneeseen ammattilaiseen kannattaa nojata

Kalibrointitoimintamme on aineenkoestuskoneiden, kovuusmittarien ja iskuvasaratesterien osalta Finaksen akkreditoima kalibrointilaboratorio ja tunnuksemme on K063.

Sääkaappien osalta me emme (vielä) voi tarjota akkreditoitua kalibrointia, mutta myös näiden osalta toimimme saman SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 -standardin ja tähän pohjautuvan laatukäsikirjamme mukaisesti. Sääkaappikalibroinneisamme jäljitettävyys on kansallisiin mittanormaaleihin MIKES:n kautta. Kalibrointien yhteydessä teemme asiakkaan halutessa myös sääkaapin läkisääteisen vuototarkastuksen, mikäli sääkaappi sisältää kylmäaineita, joiden lämmitysvaikutus on yli 5000 CO2e.

Sääkaappisi on kunnollisen kalibroinnin arvoinen

Jos haluat lisätietoja luotettavista ja laadukkaista kalibroinneista, kerromme mieluusti lisää. Heitä viestiä os. kalibrointi@kvalitest.com.

LUE MYÖS: Mitä sääkaapin kalibroinnissa tulee ottaa huomioon, osa 1.

sääkaapin kalibrointi

sales@kvalitest.com