Hyppää sisältöön
sääkaapin kalibrointi

BLOGI: Mitä sääkaapin kalibroinnissa tulee ottaa huomioon? Osa 1.

Sääkaappi on testauslaite, jolla voidaan selvittää tuotteen soveltuvuutta ja luotettavuutta erityyppisissä käyttöolosuhteissa. Olosuhteita simuloivilla testeillä voidaan varmistaa tuotteiden suorituskyky, kun laadusta ja turvallisuudesta ei haluta tinkiä. Erinomainen tuotekehityksen ja laadunvarmistuksen työkalu siis.

Vaativat testaukset edellyttävät, että sääkaapin mittaustulosten on oltava juuri oikeita. Siksi on kriittisen tärkeää, että testikaappi kalibroidaan säännöllisesti. Kalibroinnilla voidaan varmistaa, että mittaustulokset pitävät paikkansa. Tämä auttaa suorittamaan sääkaapilla ensiluokkaisia ja luotettavia olosuhdetestejä.

Tässä kaksiosaisessa blogisarjassa tarkastellaan sääkaapin kalibroinnin viittä etua, testikaapin kalibrointivälejä, mitä kalibrointiin tulisi sisällyttää ja miten kalibrointipalvelua tarjoava laboratorio valitaan. Let’s go!

SÄÄKAAPIN KALIBROINNIN VIISI ETUA

Kuten minkä tahansa muun mittauslaitteen, sääkaapin tarkkuus muuttuu ajan myötä. Se on yhtälailla taipuvainen poikkeamiin ja vaurioitumisiin, mikä vaikuttaa sen suorituskykyyn. Tästä syystä sääkaappi tulee kalibroida säännöllisesti. Näin vähennetään suorituskykyyn liittyvät riskit ja epävarmuustekijät.

Säännöllisesti kalibroimalla voidaan saada lukuisia etuja, kuten:

1. MITTAUSTEN JOHDONMUKAISUUS
Sääkaapin kalibrointi varmistaa, että laite tekee johdonmukaisia, yhtäpitäviä mittauksia. Jos kalibroinnit jätetään tekemättä, on mahdollista, että sääkaappi näyttää vääriä lukemia.

2. TARKKUUS
Sääkaapit, jotka kalibroidaan usein, ovat taatusti tarkkoja. Jos kalibrointia ei suoriteta, virheellisten mittausten riski on todennäköinen.

3. LUOTETTAVUUS
Sääkaapin kalibrointi varmistaa laitteen luotettavuuden. Kun tesikaappi on kalibroitu, voidaan luottaa sen toimivan oikein ja mittaavan tarkasti.

4. JÄLJITETTÄVYYS
Kun sääkaappi kalibroidaan, tämä dokumentoidaan ja kalibroinnista tehdään todistus. Dokumenttipolku auttaa myös tarvittaessa määrittämään sopivimman kalibrointivälin.

5. STANDARDIENMUKAISUUS
Sääkaapin kalibrointi varmistaa, että laite noudattaa alan standardeja ja viranomaismääräyksiä. Tämä puolestaan varmistaa laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Monta hyvää asiaa siis.

Kaikki viisi yllä olevaa etua on helppo hankkia asianmukaisella kalibroinnilla. Kun sääkaappi kalibroidaan, testilaitteen ja sen mittausten yleinen laatu paranee. Tämä puolestaan on liiketoiminnallisesti kannattavaa. Vaikka laitteiden kalibrointi voi etukäteen tuntua kalliilta, se säästää rahaa varmistamalla, että kalibrointivirheet minimoidaan. Sääkaapin kalibroinnin laiminlyönti tai väärästä kalibroinnista johtuvat virheet maksavat lopulta enemmän rahaa heikentäen yrityksen laatumielikuvaa ja mainetta.

sääkaapin kalibrointi

MIHIN SÄÄKAAPIN KALIBROINTIVÄLIEN TULEE PERUSTUA?

A. VALMISTAJAN SUOSITUKSET
Useimmiten kaikissa sääkaapeissa on valmistajan suositus siitä, milloin laite on kalibroitava. Vaikka nämä suositukset tarjoavat hyvän alun oikean kalibrointivälin määrittämiseen, on tärkeää pitää mielessä muut tekijät:

B. ENNEN/JÄLKEEN PITKÄN TESTIPROJEKTIN
Olosuhdekaapin tarkkuuden varmistaminen on erittäin tärkeää ennen pitkäkestoisen tai suuren testausprojektin aloittamista. Myös laitteet, jotka ovat olleet pitkään testiprojektissa, tulee kalibroida. Tämä johtuu siitä, että toistuva, raskas käyttö voi aiheuttaa suorituskyvyn ja tarkkuuden poikkeamia.

C. SATTUNEET LAITEVAURIOT
Joskus laitteen vaurioitumista on vaikea välttää. Yksi sääkaappiin kohdistuva potentiaalinen vaurio on sisäinen ylikuormitus. Ylikuormitukset voivat johtua esimerkiksi suuresta käyttömäärästä. Sen varmistamiseksi, että sääkaappi toimii ylikuormituksen jälkeen parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää kalibroida se uudelleen ennen käytön jatkamista.

D. KAAPIN KÄYTTÖMÄÄRÄ
Ihannetapauksessa sääkaappi kalibroitaisiin uudelleen aina sen mukaan, kuinka paljon ja kuinka kauan sitä on käytetty. Kannattaakin pohjata sääkaapin kalibrointiaikataulut oman käyttömäärän mukaan.

Kun teet aikataulua oman sääkaappisi kalibroinnille, on syytä huomioida kaikki yllä mainitut tekijät. Kaapin tarkkuus on äärimmäisen tärkeää ja vaikuttaa laitteiston yleiseen laatuun. Jotta sääkaappi olisi tarkka, luotettava ja ennen kaikkea turvallinen, kalibrointi tulee suorittaa usein. Loppujen lopuksi sääkaapin vikaantuminen kalibroinnin puutteesta voi maksaa enemmän kuin laitteen säännöllinen kalibrointi.

Blogisarjan kakkososassa tarkastellaan sitä, mitä sääkaapin kalibrointiin sisältyy ja mitä kalibrointipalvelun valinnassa kannattaa ottaa huomioon, jotta kalibroinnin laadusta voidaan olla varmoja. Pysyhän kuulolla!

shokkitestikaapit

Shokkitestikaappeja, jotka mahdollistavat erittäin nopeat lämpötilavaihtelut kylmän ja kuuman koetilan välillä paljastaen tehokkaasti piilevät rakenne- ja kompontenttivirheet.

sales@kvalitest.com